منو پمپ آرمان

منوپمپ,مونوپمپ

منوپمپ,مونوپمپ,منوپمپ,مونوپمپ,منوپمپ,مونوپمپ,منوپمپ,مونوپمپ,منوپمپ,مونوپمپ,منوپمپ,مونوپمپ

منوپمپ آرمان  منوپمپ آرمان LOGO-300x97 منو پمپ آرمان خانه  مونو پمپ منوپمپ منو پمپ آرمان روتور پمپ استاتور STATOR ROTOR PUMPS MONOPUMPS

تولید کننده انواع منوپمپ های صنعتی برای مواد غلیظ و مواد جامد میباشد که در تیپ های فلانچی و قیفی و دوزینگ پمپ و پمپ های سانتریفوژ میباشد,منوپمپ,مونوپمپ.

کاربرد این پمپ ها
در صنایع مختلف از جمله غذائی ؛ پتروشیمی ؛ نفت و گاز ؛ دارویی ؛ دام و طیور ؛ و دیگر صنایع میباشد.منوپمپ,مونوپمپ
این پمپ ها بدلیل نوع مکانیزم آنها در اکثر صنایع و با اکثر مواد سازگار میباشد.منوپمپ,مونوپمپ

منوپمپ چیست :

به پمپ هایی که دارای جابجائی مثبت هستند و متشکل از موتور و پیربکس یا پولی تسمه جهت کنترل دور آنها و مکانیزم جلوبرنده که اسکرو نام دارد میباشد.
مکانیزم پمپاژ آنها بر اساس روتور و استاتور میباشد که مانند پیچ و مهره میباشد که با افزایش طول مقدار خروجی که بنام دبی معروف است زیاد میشود , حال با افزایش گام و عمق لنگ میتوان مقدار فشار و دبی را تعیین کرد.
قطعات پرمصرف:
از جمله قطعات پر استهلاک این نوع پمپ ها استاتور آن میباشد که معمولا از جنس لاستیک میباشد , که بدلیل استحکاک بین روتور و استاتور بعد از مدتی مستهلک میگردد و نیاز به تعویض دارد. که معمولا بین یک تا سه سال میباشد که بر ارساس مقدار کارکرد و نوع مواد متفاوت میباشد.

هزینه خرید پمپ :

قیمت پمپ ها, مونو پمپ,منوپمپ,monopumps بر اساس نوع موتور از نظر برند و دور + نوع گیربکس براساس دبی خروجی + و سایز پمپ دارای قیمت متفاوت میباشد. که با دادن مشخصات میزان مواد خروجی و میزان فشار پمپ و نوع مواد میتوان قیمت پمپ را بدست آورد.

دبی و فشار چیست:

که اگر بجای گیربکس از پولی تسمه استفاده گردد قیمت خیلی مناسبتر در میاید.در اصطلاح به میزان مواد خروجی دبی گفته میشود . و به طول و ارتفاع پمپاژ فشار گفته میشود.

منوپمپ آرمان LOGO-ARMAN منو پمپ آرمان خانه  مونو پمپ منوپمپ منو پمپ آرمان روتور پمپ استاتور STATOR ROTOR PUMPS MONOPUMPS

منوپمپ آرمان بزرگترین و کاملترین سازنده منوپمپ در ایران و خاورمیانه میباشد.
منو پمپ آرمان,تولید و فروش انواع مونو پمپ,پمپ بشکه ای,پمپ سانتریفیوژ,دوزینگ پمپ,
پمپ غلیظ کش,پمپ بتن, روتور منو پمپ,
استاتور منو پمپ,پمپ تخلیه بشکه, قیمت مونو پمپ,
منو پمپ بهلول, منو پمپ ایران,مونو پمپ چیست, منو پمپ آسیا,فروش مونو پمپ, استاتور ,مونو پمپ,
مونو پمپ استیل, قیمت مونو پمپ,
مونو پمپ چیست, لوب پمپ,مونو پمپ بهلول, منوپمپ,مونوپمپ,پمپ,بهلول,منوپمپ بهلول,MONOPUMPS,PUMPS,ROTOR,STATOR,
روتور,استاتور,روتورو استاتور,منوپمپ آرمان,MONPUMPSARMAN,منو پمپ آرمان,
تولید و فروش انواع مونو پمپ,پمپ بشکه ای,پمپ سانتریفیوژ,دوزینگ پمپ,پمپ غلیظ کش, پمپ بتن, روتور منو پمپ,
استاتور منو پمپ,پمپ تخلیه بشکه, قیمت مونو پمپ,
منو پمپ بهلول, منو پمپ ایران,مونو پمپ چیست, منو پمپ آسیا,فروش مونو پمپ, استاتور ,مونو پمپ,مونو پمپ استیل,
قیمت مونو پمپ,مونو پمپ چیست, لوب پمپ,مونو پمپ بهلول, منوپمپ,مونوپمپ,پمپ,بهلول,منوپمپ
بهلول,MONOPUMPS,PUMPS,ROTOR,STATOR,روتور,استاتور,روتورو استاتور,منوپمپ آرمان,MONPUMPSARMAN
منو پمپ آرمان,تولید و فروش انواع مونو پمپ,پمپ بشکه ای,پمپ سانتریفیوژ,دوزینگ پمپ,پمپ غلیظ کش,
پمپ بتن, روتور منو پمپ,استاتور منو پمپ,پمپ تخلیه بشکه, قیمت مونو پمپ,منو پمپ بهلول, منو پمپ ایران,مونو پمپ چیست,منو پمپ آسیا,
فروش مونو پمپ, استاتور ,مونو پمپ,مونو پمپ استیل, قیمت مونو پمپ,مونو پمپ چیست, لوب پمپ,مونو پمپ بهلول,
منوپمپ,مونوپمپ,پمپ,بهلول,منوپمپ بهلول,MONOPUMPS,
PUMPS,ROTOR,STAtor,روتور,استاتور,روتورو استاتور,منوپمپ آرمان,MONPUMPSARMAN
منو پمپ آرمان,تولید و فروش انواع مونو پمپ,پمپ بشکه ای,پمپ سانتریفیوژ,دوزینگ پمپ,پمپ غلیظ کش, پمپ بتن,روتور منو پمپ,
استاتور منو پمپ,پمپ تخلیه بشکه, قیمت مونو پمپ,
منو پمپ بهلول, منو پمپ ایران,مونو پمپ چیست, منو پمپ آسیا,فروش مونو پمپ, استاتور ,مونو پمپ,مونو پمپ استیل,
قیمت مونو پمپ,مونو پمپ چیست, لوب پمپ
مونو پمپ بهلول, منوپمپ,مونوپمپ,پمپ,بهلول,منوپمپ بهلول,MONOPUMPS,PUMPS,ROTOR,STATOR,
روتور,استاتور,روتورو استاتور,منوپمپ ,آرمان,,MONPUMPSARMANمنو پمپ آرمان,تولید و فروش انواع مونو پمپ,
پمپ بشکه ای,پمپ سانتریفیوژ,دوزینگ پمپ,پمپ غلیظ کش, پمپ بتن,روتور منو پمپ,استاتور منو پمپ,پمپ تخلیه بشکه,
قیمت مونو پمپ,منو پمپ بهلول, منو پمپ ایران,مونو پمپ چیست,
منو پمپ آسیا,فروش مونو پمپ, استاتور ,مونو پمپ,مونو پمپ استیل,قیمت مونو پمپ,مونو پمپ چیست, لوب پمپ,مونو پمپ بهلول,
منوپمپ,مونوپمپ,پمپ,بهلول,منوپمپ بهلول,MONOPUMPS,PUMPS,ROTOR,STATOR,روتور,استاتور,روتورو استاتور,
منوپمپ آرمان,MONPUMPSARMAN
منو پمپ آرمان,تولید و فروش انواع مونو پمپ,پمپ بشکه ای,پمپ سانتریفیوژ,دوزینگ پمپ,پمپ غلیظ کش, پمپ بتن
,روتور منو پمپ,استاتور منو پمپ,پمپ تخلیه بشکه, قیمت مونو پمپ,منو پمپ بهلول, منو پمپ ایران,مونو پمپ چیست,
منوپمپ,مونوپمپ,پمپ,بهلول,منوپمپ بهلول,MONOPUMPS,PUMPS,ROTOR,STATOR,روتور,استاتور,منو پمپ ایران,فروش مونو پمپ
استاتور مونو پمپ,مونو پمپ چیست,منو پمپ آسیا,مونو پمپ استیل,مونو پمپ چیست,منو پمپ ایران,قیمت مونو پمپ,منو پمپ
,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,مونو پمپ استیل,لوب پمپ,
منو پمپ بهلول,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ایران,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,مونو پمپ چیست,منو پمپ ,
مونو پمپ استیل,مونو پمپ چیست,منو پمپ ایران,قیمت مونو پمپ,منو پمپ آسیا,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,
مونو پمپ استیل,لوب پمپ,منو پمپ بهلول,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ایران,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,مونو پمپ چیست,
منو پمپ ,مونو پمپ استیل,مونو پمپ چیست,منو پمپ ایران,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ,
فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,مونو پمپ استیل,لوب پمپ,
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما مصرف کننده عزیزبرای افزایش سطح آگاهی از نحوه عملکرد پمپ و همچنین آشنایی بیشتر با قطعات منوپمپ و رفاه حال شما اقدام به تهیه کاتالوگ های آموزشی نموده

شما مصرف کننده عزیز در این مجموعه آموزشی نحوه مونتـــاژ و د مونتــاژ پمپ خود را فرا گرفته

همچنین با زیر مجموعه ها و کلیه قطعات پمپ آشنا شده که در هنگام جایگزین قطعات یدکی، می توانید به راحتی با کارشناسان فروش ارتباط برقرار کرده و به راحتی منو پمپ خود را مونتــــاژ کنید

امید است که با انتقادات و پیشنهادات خوداین مجموعه را در بهبود کیفیت و ارتقاء محصولات جدید یاری رسانید

مجموعه آب بندی پمپ بسیار حائز اهمیت است،که به طور کلی وظیفه آن جلوگیری از نفوذ ماده به بیرون محفظه پمپ یا سیلندر می باشد.

به همین دلیل برای این مجموعه دقت کافی را داشته باشید که دچار مشکل نشود،

ما برای افزایش عمر کاری این مجموعه و همچنین برای این که در بالاترین سطح از کیفیت و وظیفه محوله قرار داشته باشد

چند نکته خیلی ساده و البته مهم را یادآور می شویم.

به صورت دوره ای نه تنها مجموعه آب بندی بلکه تمام پمپ  مورد بازرسی قرار گیرد.

استفاده از مکانیکال سیل استاندار و با کیفیت(در غیر این صورت مشکلاتی به سراغ شما خواهد آمد )

استفاده از کاسه نمد استاندار

بازرسی دو سطح گرافیتی مکانیکال سیل (در صورت مشاهده هر گونه ترک،شکستگی های کوچک،ساییده گی حتما آنها را تعویض کیند)

     استفاده از آب برای خنک نگه داشتن مکانیکال سیل(البته در این گونه پمپ ها از بهترین نوع مکانیکال سیل استفاده شده

ولی برای افزایش عمر کاری آنها برای دماهای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد حتما از آب استفاده کنید

برای  این منظور دو عدد سرشلنگی برنجی  تعبیه شده که می توانید از آنها  استفاده کنید)

در این قسمت مونتاژ مجموعه آب بندی را تشریح می کنیم:

همانطور که در تصویر 2 در بالا شاهد بودید،درب مکانیکال سیل را روی سطح قرار دهید،

سپس کاسه نمد را مطابق شکل روی قسمتی که برای کاسه نمد تعبیه شده قرار داده و با ضربات ملایم چکش آن را در جای خود ثابت کنید،

منوپمپ

دو عدد سرشلنگی را در جای خود ببندید،برای جلوگیری از نشت آب به بیرون حتما از نوار تفلون استفاده کنید.

همانند تصویر 2.2،مجموعه را چرخانده و سپس اورینگی که از قبل تهیه شده را در جای خود قرار دهید،

مد نظر داشته باشید که اورینگ از شیار خود کوچک یا بزرگتر نباشد در غیر این صورت به درستی در جای خود قرار نگرفته و عمل آب بندی به درستی صورت نمیگیرد.

مرحله بعد که بسیار مهم و حساس می باشد،مونتاژ مکـــانیـــکال سیـــل می باشد.

پس به این صورت عمل کنید؛ابتدا قسمت ثابت مکانیکال سیل که در شکل مشخص می باشد را در جای خود قرار می دهیم

اما قبل از آن جای مکانیکال سیل باید عاری ازهرگونه براده یا هر چیزی دیگری باشد،سپس اورینگی که روی آن قرار دارد را با یک ماده روانکار مانند گریس به خوبی آغشته کنید

و همانند شکل قسمت اورینگ دار به طرف پایین باشد و سپس با فشار ملایم دست آن را در جای خود قرار دهید.

بعد از آن قسمت متحرک مکانیکال سیل روی آن قرار می گیرد که در ادامه ، زمان قرار گرفتن این قسمت را شرح می دهیم. و در آخر شکل زیر حاصل مونتاژ می باشد.

برچسب ها:

منو پمپ ,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ایران,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,مونو پمپ چیست,منو پمپ ,
مونو پمپ استیل,مونو پمپ چیست,منو پمپ ایران,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ,فروش مونو پمپ,
استاتور مونو پمپ,مونو پمپ استیل,لوب پمپ,سانتریفوژ
منو پمپ بهلول,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ایران,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,مونو پمپ چیست,منو پمپ ,
مونو پمپ استیل,مونو پمپ چیست,منو پمپ ایران,قیمت مونو پمپ,منو پمپ ,فروش مونو پمپ,استاتور مونو پمپ,
مونو پمپ استیل,لوب پمپ,ایران,آسیا,مشهد,منو پمپ آرمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس