روتور و استاتور مونو پمپ

روتور و استاتور مونو پمپ آرمان

از آنجایی که ساخت روتور و استاتور کار بسیار فنی و پیچیده ای است، که میبایست نکات فنی از قبیل : متریال ها ، تلرانسها ، انطباقات ، جمع شو مواد، نوع قالب ، پخت صحیح را در آن کاملا رعایت کرد تا محصولی استاندارد با خروجی میزان فشار و دبی مناسب سازگار با شرایط مواد و نوع صنعت را تولید کرد، که منو پمپ آرمان با سابقه ۳۵ ساله خود، در ساخت این محصول کاملا حرفه ای و مسلط عمل نموده است.

کیفیت – دقت – سرعت – پشتیبانی مناسب شعار ماست

روتور_استاتور_مونو_پمپ

روتور و استاتور-مونو پمپ آرمان