منو پمپ روغن بهترین جایگزین برای پمپ های دنده ای برای پمپاژ مواد روغنی

مقایسه پمپ روغن G33  با پمپ های دنده ایمونو_پمپ_روغن

  • مصرف بهینه برق نسبت به پمپ دنده ای
  • کاهش آلودگی های صوتی
  • تعمیرات و نگهداری آسان
  • بسیار مناسب برای مواد با ویسکوزیته بالا
  • قابلیت انتقال قدرت با موتور دورپایین
  • قیمت مناسب آن نسبت به توانایی دستگاه
  • فشار بالای دستگاه نسبت به پمپ های دنده ای
  • جریان یکنواخت سیال در آن
  • سهولت مونتاژ و دمونتاژ دستگاه
  • توانایی پمپاژ روغن با غلظت بالا

جدول مقایسه منو پمپ G33  با پمپ دنده ای

نام پمپتوان موتورفشار خروجی 
منو پمپ G33۱٫۵KW۱۲ bar 
پمپ دنده ای۴KW۴ bar 

منو پمپ های مدل p:

در شرایطی که مواد ورودی به پمپ خاصیت خود پر شوندگی داشته باشند، به طوری که مکش ایجاد شده در محل روتور و استاتور جریان ورودی ممتد مواد را تضمین نماید، از منو پمپ های مدل p یا منو پمپ روغن استفاده می شود. در این مدل هلیس جلو برنده از شافت انتقال قدرت حذف گردیده است.

کاربرد منو پمپ روغن:

پمپ روغن، پمپ مواد با غلظت کم تا متوسط بدون ذرات ته نشین شونده و ...

مونو_پمپ_روغن مونو_پمپ_روغن