مونو پمپ در صنایع معدنی

کاربرد مونو پمپ در صنایع معدنی:

مونو پمپ در استخراج مواد معدنی مختلف از جمله طلا، نقره، مس و زغال سنگ و همچنین انتقال این مواد معدنی به بالای سطح زمین کاربرد دارد.

مونو_پمپ_معدن

کاربرد مونو پمپ در صنایع معادن